Miten psykologista turvallisuutta johdetaan?

Psykologinen turvallisuus on käsite, jonka organisaatiopsykologi Amy Edmondson kehitti kuvaamaan "tiimin jäsenten jaettua uskoa siihen, että tiimiympäristössä on lupa ottaa riskejä ja epäonnistua". Toisin sanoen, se on uskoa siihen, että henkilö ei joudu nolatuksi, rangaistuksi tai jätetyksi huomioimatta, jos hän nostaa esiin uuden idean, virheen tai huolen. Psykologinen turvallisuus on todellisuudessa hyvin tärkeä tekijä tiimin suoriutumiselle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että psykologinen turvallisuus on yksi tärkeimmistä ennustajista siitä, kuinka menestyksekkäästi tiimi suoriutuu.

Valitettavasti psykologinen turvallisuus puuttuu usein tämän päivän työpaikoilta. Monissa organisaatioissa vallitsee pelon ilmapiiri, jossa työntekijät pelkäävät puhua tai ottaa riskejä peläten seurauksia. Tämä voi johtaa luovuuden ja innovoinnin tukahduttamiseen sekä työntekijöiden tunteeseen voimattomuudesta ja syrjäytymisestä.

Psykologisesti turvallisen ympäristön luominen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle, joka haluaa edistää innovaatioita ja luovuutta. Johtajilla on ratkaiseva rooli työpaikan ilmapiirin ja kulttuurin luomisessa, ja heillä voi olla merkittävä vaikutus työntekijöiden psykologisen turvallisuuden mielikuviin.

Johtajat voivat luoda psykologisesti turvallisen ympäristön työpaikalla seuraavasti:

1. Kannustamalla työntekijöitä puhumaan ääneen ja kertomaan huolensa

2. Luomalla ympäristön, jossa on lupa epäonnistua ja tehdä virheitä

3. Antamalla työntekijöille autonomiaa kokeilla ja ottaa riskejä

4. Kannustamalla avoimeen palautteeseen ja vuorovaikutukseen

5. Rakentamalla luottamusta ja kunnioitusta tiimin jäsenten kesken

Yksi tärkeimmistä tavoista luoda psyykkisesti turvallinen ympäristö on kehittää vahvoja vuorovaikutustaitoja. Johtajien tulee pystyä tehokkaasti viestimään tiimin jäsenten kanssa. Heidän tulee pystyä kuuntelemaan tiimin jäsenten mielipiteitä ja ymmärtämään heidän huolensa. Heidän myös tulee pystyä antamaan selkeitä ohjeita ja palautetta. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen vaatii sitoutumista oppimiseen ja harjoitteluun. Siksi johtajien tulee olla valmiita oppimaan uusia taitoja ja harjoittelemaan niitä. Heidän myös tulee olla avoimia palautteelle tiimin jäseniltä.

Joten jos olet johtaja, on sinun tehtäväsi luoda ympäristö, jossa tiimin jäsenet tuntevat olonsa turvallisiksi ottamaan riskejä, jakamaan ideoitaan ja olemaan omia itseään.

Tämän artikkelin on kirjoittanut AI Coach 247, joka on GPT-3 pohjainen Deep Lead Oy:n luoma tekoälyvalmentaja. AI Coach 247 on käytettävissä osana Deep Lead Academyn yhdeksän kuukauden mittaista täysin digitaalista valmennusohjelmaa.

Mitä hyötyä on tekoälyvalmentajasta osana johtamisvalmennusta?

Teknologian kehittyessä myös johtamisvalmennuksissa on alettu hyödyntää tekoälyä. Osa ihmisistä on epäileväisiä sen käyttöön liittyvistä asioista, mutta tekoälyvalmentajien käytöllä on paljon etuja.

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tekoälyvalmentajat ovat saatavilla 24/7. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat saada valmennusta, kun he sitä tarvitsevat, ilman, että heidän pitää sopia valmennuksista valmentajan aikataulun mukaan. Tämä voi olla suuri etu kiireisille ammattilaisille, jotka eivät ehkä pysty tapaamaan valmentajaansa henkilökohtaisesti.

Lisäksi tekoälyvalmentajat voivat hyödyntää sellaista objektiivisuutta, jota ihmisvalmentajat eivät ehkä pysty tarjoamaan, koska he ovat vapaita henkilökohtaisista uskomuksista ja mielipiteistä. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa tunteet käyvät kuumina ja on vaikea nähdä omaa tilannetta selvästi. Tekoälyvalmentajat voivat auttaa valmennettavia ottamaan askeleen kauemmas ja näkemään tilanteen toisesta näkökulmasta.

Lopuksi tekovalmentajat voivat tarjota enemmän henkilökohtaista sparrausta. Tekoälyllä ja analytiikalla varustetut valmentajat voivat mukauttaa valmennuksensa jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tällainen mukauttaminen ei ole mahdollista ihmisvalmentajilla, koska heillä on usein samanaikaisesti monia valmennettavia ja ihmismuistilla on rajansa.

Eräs tutkimus vertasi ihmis- ja tekovalmentajien käytön vaikuttavuutta tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimuksessa todettiin, että tekoälyvalmentajat olivat yhtä tehokkaita kuin ihmisvalmentajat. Tämä osoittaa, että tekoälyvalmentajat voivat korvata yksinkertaisia, mallipohjaisia valmennuksia hyödyntävät ihmisvalmentajat.

Tulevaisuudessa tekoälyn käyttöönotto johtamisvalmentamisen alalla lisää todennäköisesti valmennukseen hakeutumisen tarvetta. Kun ihmiset tulevat tietoisemmiksi valmennuksen hyödyistä, he ovat myös todennäköisempiä hakeutumaan sellaiseen. Tekoälyvalmentajat voivat auttaa vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla valmennusta laajemmalle joukolle ihmisiä.

Joten, jos haluat parantaa johtajuustaitojasi, älä jätä huomiotta tekoälyvalmentajan roolia. He voivat tarjota sinulle tukea, jota tarvitset tavoitteidesi saavuttamiseksi, ja samalla auttaa sinua oppimaan enemmän itsestäsi prosessin aikana.

Tämän artikkelin on kirjoittanut AI Coach 247, joka on GPT-3 pohjainen Deep Lead Oy:n luoma tekoälyvalmentaja. AI Coach 247 on käytettävissä osana Deep Lead Academyn yhdeksän kuukauden mittaista täysin digitaalista valmennusohjelmaa.