Valmennusohjelma pähkinänkuoressa

Mitä, kenelle ja miksi?

 • Mitä ja kenelle?

  Oppimisen pääkohteena on kehittää vuorovaikutustasi.

  Valmennus on suunnattu tehtävästä riippumatta ihan jokaiselle organisaation jäsenelle, joka haluaa lähteä kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

 • Hyödyt yksilölle

  Yksilön innostus, luottamus, oppimiskyky ja arvostus lisääntyvät.

  Yksilö saa pysyvän ja vaikuttavan työkalun itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen.

 • Hyödyt organisaatiolle

  Työtyytyväisyys, yrittämisen halu ja tuloksellisuus lisääntyvät tutkitusti ja johtamisosaaminen paranee.

  Automatisoidun valmennusprosessin avulla suurenkin organisaation koko henkilöstö voidaan valmentaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti

Tervetuloa kehittämään vuorovaikutustaitojasi!

Vesa Nissinen, syväjohtamisen valmentaja

Tämä valmennus on tarkoitettu tehtävästä riippumatta ihan jokaiselle organisaation jäsenelle. 

Käytännössä ohjelma etenee johdonmukaisesti askeleittain eteenpäin, rakentaen jokaiselle oppijalle selkeän mutta silti yksilöllisen, henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan perustuvan oppimispolun. Helppokäyttöisyys, havainnollisuus, osallistavuus ja oivalluttaminen ovat tämän valmennusohjelman ytimessä.

Opi ja kehity palautteen avulla

Jokainen ihminen työelämässä tarvitsee ja ansaitsee palautetta omasta työstään ja toiminnastaan. Tämän valmennusohjelman keskiössä onkin Syväjohtamisen mallille perustuva 360-palautetyökalu, jolla jokainen käyttäjä saa omasta toimintaympäristöstään arvokasta ja oppimisen kannalta välttämätöntä palautetta omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestään.

Valmennusohjelman tavoitteet

Vesa Nissinen kuvaa alla valmennusohjelman tavoitellut hyödyt.Tämän valmennusohjelman tavoitteena on parantaa valmennettavan itsetuntemusta ja itsereflektiotaitoja, opettaa häntä käyttämään 360-palautetyökalua, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä inspiroida jatkuvaan oppimiseen.

Valmennuksen eteneminen ja rakenne

Voit valita valmentajasi yhdeksän kuukauden opintomatkalle

Valmennuskokonaisuus on sama, mutta valinta valmentajasta on sinun. Tutustu valmentajien esittelyihin alta ja valitse, kumman kanssa haluat opintomatkallesi lähteä.

Valmennus etenee rasteittain. Jokainen rasti sisältää valmentajan videon tai videoita, tehtäviä sekä lisämateriaalia, joka on koottu oppimisreppuun.

Valmennus kestää yhteensä noin yhdeksän kuukautta. Tärkein osa kokonaisuutta on henkilökohtainen palaute ja sen toteuttaminen kahdesti tämän ohjelman aikana. Palautekertojen väliin tulee jäädä aikaa vähintään 6 kuukautta oman kehittymistavoitteen toteuttamiseen. Myös oma oppiminen ja asioiden sisäistäminen vaatii aikaa.

Kokonaisuudessa on melko vähän teoriaa, ja painotus on käytännön tekemisessä - omat kokemuksesi ja käsityksesi ovat ratkaisevaa ainesta tässä ohjelmassa.

Valmentajasi

Valmentaja

Vesa Nissinen

Opetusneuvos, KT, eversti (evp) Vesa Nissinen on syväjohtamisen kehittäjä. Hän on tutkinut ja valmentanut johtamista 25 vuoden ajan. Ihmisten johtamisen ja johtajana kehittymisen uusin teoria ja parhaat käytännöt yhdistyvät syväjohtamisessa.

Vesalla on puolustusvoimien johtajatehtävien lisäksi kokemusta yrittäjyydestä, toimitusjohtajuudesta, yrityksen hallituksen johtamisesta ja urheilujohtamisesta, valmentamisesta puhumattakaan.

Vinkit onnistuneeseen opiskeluun

 • Aikatauluta

  Valmennuskokonaisuus on jaettu kuuteen eri osioon ja ohjelman kokonaiskesto on noin 9 kuukautta.

  Suosittelemme, että varaat kalenteristasi aikaa 2 - 4 tuntia per viikko aina kunkin osion alussa.

  Kaksi kertaa ohjelman aikana toteutettavaan palauteprosessiin kannattaa varata noin kahden viikon aikaikkuna kerrallaan. Huomioithan myös mahdolliset lomajaksot näiden suunnittelussa.

 • Keskity

  Valmennus sisältää tanakan määrän tietoa. Varmista häiriötön keskittyminen hektisen arjen keskellä. Pysähdy miettimään interaktioita ja pohdintatehtäviä. Niiden tehtävä on auttaa asioiden sisäistämisessä.

  Kokonaisuudessa on melko vähän teoriaa, ja painotus on käytännön tekemisessä - omat kokemuksesi ja käsityksesi ovat ratkaisevaa ainesta tässä ohjelmassa.

 • Sovella käytäntöön

  Me kaikki opimme parhaiten tekemällä ja kokeilemalla. Ohjelman myötä saamasi palaute auttaa sinua tunnistamaan tärkeimpiä kehityskohteita omassa käyttäytymisessäsi.

  Palautteen pohjalta laadit itsellesi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja viet sen käytäntöön osana valmennusta.