Katso video!

Tutustu digitaaliseen oppimisympäristöön alla olevan videon kautta.


Valmennuksen perusajatus

Tämän valmennusohjelman perustavoitteena on antaa Sinulle mahdollisuus kehittää omia vuorovaikutustaitojasi. Vaikuttavin tapa oppia on koota kattava palaute omasta toimintaympäristöstä ja määrittää sen jälkeen oma tavoite. Tässä ohjelmassa hyödynnetään työkaluna tähän 360-palautetta ja Deep Lead -vuorovaikutusprofiilia, jota käytetään kahteen otteeseen. Palautteeseen vastataan nimettömänä rehellisen kuvan saamiseksi.

Ulkoinen palaute kertoo meille sen, mitä itse emme arjessa pysty tunnistamaan tai hahmottamaan. Palaute on aina uniikki ja henkilökohtainen asia - se ei saa olla kilpailu tai arvostelu. Tässä ohjelmassa tehty palaute tulee ainoastaan sinulle omaan käyttöösi, ja sinä itse päätät, miten sitä oppimismielessä hyödynnät. Toivomme että tartut aidosti tähän mahdollisuuteen ja lähdet matkalle, jossa todellinen potentiaalisi tulee näkyväksi!

Muutoksen mahdollistaja

Valmennus on suunnattu jokaiselle, joka on motivoitunut kehittämään omaa johtamistaan ja haluaa lähteä matkalle kohti tavoitteellista vuorovaikutusta.

Valmennusohjelma auttaa muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla, jolloin myös organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien mielikuvat muuttuvat.

Sen myötä saat tukea laajaan toimintakulttuurin muutokseen, joka lähtee liikkeelle jokaisesta yksilöstä.

Huomaathan, että tämän valmennuksen hyväksytty suoritus vahvistetaan virallisella todistuksella. Ohjelma on akateemisesti arvioitu ja sen suorittaminen vastaa 10 opintopistettä.

 • Muutos asenteissasi ja käyttäytymisessäsi
  Oma innostuksesi, luottamuksesi, oppimiskykysi ja arvostuksesi lisääntyvät.

 • Tutkitusti vaikuttava
  Osallistut tutkitusti koko valmennus- ja koulutustoimialan vaikuttavimpaan valmennukseen.

 • Kannattava investointi
  Saat pysyvän ja vaikuttavan työkalun yhteisösi kehittämiseen.

 • Työyhteisösi toiminta kehittyy
  Työtyytyväisyys, avoimuus ja keskustelu lisääntyvät, johtamisosaaminen paranee.

 • Sidosryhmien mielikuvat muuttuvat
  Maine ja yritysmielikuva paranevat, asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät.

 • Tuloksentekokyky paranee
  Myynti, liikevaihto ja kustannustehokkuus paranevat, sairauspoissaolot vähenevät.

 • Akateemisesti arvioitu
  Ohjelma on Helsingin Yliopiston ylimmän johdon arvioima, ja sen suorittaminen vastaa 10 akateemista opintopistettä.

Autamme sinua hyödyntämään potentiaaliasi

Mielestämme jokainen ansaitsee riittävästi palautetta. Kasvu ja kehittyminen helpottuvat, kun saa palautetta omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestään. Aito ja pysyvä muutos edellyttää oppimismotivaatiota, jota pystymme vahvistamaan henkilökohtaisia hyötyjä ja vaikutuksia avaamalla. Viitekehyksemme toimii elinikäisen oppimisen mukaisesti, jossa mallit ja työkalut juurtuvat pysyviksi toimintatavoiksi henkilöillä niin työssä kuin työn ulkopuolellakin, kun kohdataan muita ihmisiä.

Kun sinä kehityt, kehittyy organisaatiosikin

Tavoitteellisen vuorovaikutuksen verkkovalmennus pohjaa Deep Lead® (Syväjohtaminen®) -valmennusohjelman viitekehykseen, jolla on taustanaan yli 23 vuoden tieteellinen tutkimus ja runsas 18 vuoden aktiivinen käytännön kehittämistyö yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Tavoitteellisen vuorovaikutuksen verkkovalmennus antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, johtajana kuin asiantuntijanakin.

Valmentajasi

Pohjana vuosikymmenien tuoma kokemus valmentamisesta.

Syväjohtamisen valmentaja

Vesa Nissinen

KT, dosentti, eversti (evp) Vesa Nissinen on syväjohtamisen kehittäjä. Hän on tutkinut ja valmentanut johtamista 25 vuoden ajan. Ihmisten johtamisen ja johtajana kehittymisen uusin teoria ja parhaat käytännöt yhdistyvät syväjohtamisessa.

Vesalla on puolustusvoimien johtajatehtävien lisäksi kokemusta yrittäjyydestä, toimitusjohtajuudesta, yrityksen hallituksen johtamisesta ja urheilujohtamisesta, valmentamisesta puhumattakaan.

Syväjohtamisen valmentaja

Henna Utter

Aikuiskasvatustieteen maisteri, ammatillinen opettaja ja upseeri, joka palvelee tällä hetkellä Maasotakoulussa ja toimii Puolustusvoimissa Maavoimien päävalmentajana. Valmentamisen ohella hän ohjaa ja kouluttaa uusia valmentajia Puolustusvoimien tarpeisiin ja osallistuu esimies- ja vuorovaikutusvalmennusohjelman kehittämiseen Puolustusvoimissa.

Hennalla on parinkymmenen vuoden kokemus johtamisesta, asiantuntijatyöstä ja valmentamisesta.

Lähde mukaan energisen ja positiivisen valmentajan kanssa kehittymään ihmisenä ja työyhteisön aktiivisena toimijana.

Tutustu valmennusohjelmaan

Valitse valmentaja, klikkaa korttia ja kokeile johdanto-osiota ilmaiseksi!
Valmennushintaan on sisällytetty voimassa oleva alv. Osaamisen kehittämiseen panostaminen ei ole koskaan ollut näin vaivatonta.

Kokonaisinvestointi valmennukselle on 1745 (sis. alv 24%) euroa eli 194€/kk. Maksu suoritetaan aloitettaessa valmennus.

Kokemuksia valmennuksestamme

Tutustu alta tavoitteellisen vuorovaikutuksen valmennuksen menestystarinoihin.

Suomen Varustamot ry

Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja

“Merenkulku on suomalaiselle yhteiskunnalle elintärkeä toimiala. Toimintaympäristön muuttuessa myös merenkulun johtamiskulttuurin on tarpeen kehittyä. Soveltamalla syväjohtamista haluamme parantaa tavoitteellista vuorovaikutusta toiminnan kaikilla tasoilla.”

Laurea-ammattikorkeakoulu

FT Jouni Koski, rehtori, toimitusjohtaja

”Laurea-ammattikorkeakoulu haluaa vahvistaa vaikuttavuuttaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämä tavoite vaatii parasta mahdollista johtajuutta ja tavoitteellista vuorovaikutusta koko korkeakouluyhteisössä. Käytämme syväjohtamista yhteisen oppimisen ja kehittymisen välineenä tällä matkalla.”

RATEKO

Heidi Husari, rehtori

”Yli vuosikymmenen ajan RATEKO:n eri johtamisen tutkinnoissa ja koulutuksissa on käytetty Syväjohtamisen tutkitusti vaikuttavia valmennussisältöjä. Palautteet ovat olleet kiitettäviä ja osallistujat ovat saaneet konkreettista hyötyä henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhön. Rakennamme tulevaisuudessakin yhteistyössä rakennusalalle parempaa johtamiskulttuuria.”

Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Panu Peitsaro, Itä-Savon johtajaylilääkäri ja kuntayhtymäjohtaja

”Muutoksen tekeminen vaatii osin vanhakantaisen ja hierarkisen toiminnan rakenteiden purkamista ja uudelleen rakentamista. Sen toteuttamiseen tarvitsemme jokaisen 1600 työntekijämme panosta sekä Syväjohtaminen® -menetelmää. Tavoitteet saavutetaan ennen kaikkea tavoitteellisella vuorovaikutuksella”

SOK

Taavi Heikkilä, SOK:n pääjohtaja

”Päädyimme syväjohtamisen valmennukseen, sillä halusimme kehittää esimiestyötämme. Esimiesten osaaminen heijastuu kaikkeen toimintaamme: työhyvinvointiin, asiakaspalveluun ja viime kädessä myös tulokseen. Syväjohtamisen valmennus soveltuu kokemuksemme mukaan sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille. Esimiestyössä vain taivas on rajana, sillä omia taitojaan ja itsetuntemustaan voi kehittää aina.”

Valmennamme sinut menestymään

Lähde elämänpituiselle matkalle kehittämään vuorovaikutustaitojasi kohti erinomaista.